Spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy współpracy z parafią pw. św. Mikołaja organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy ku czci ikony „Kielich Nieupijający”.

Spotkanie rozpocznie się we środę 27 listopada o godz. 17.00 od akatystu w cerkwi pw. św. Mikołaja w Białymstoku, po którym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. Mikołaja 5 na spotkanie „przy herbacie” z ks. Adamem Krysztopowiczem.