Koncert kolęd wschodniosłowiańskich

Bożonarodzeniowe kolędowanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku stało się już tradycją. 25 stycznia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, uczniowie białostockich szkół i przedszkoli po raz kolejny wystąpią w koncercie kolęd, organizowanym przez Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Doradcę Metodycznego Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku – Mirosławę Pietkiewicz oraz VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Celem koncertu jest m.in. kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, ukazanie piękna duchowego i wartości religijnych zawartych w treściach kolęd, ale także umożliwienie zaprezentowania umiejętności wokalnych i muzycznych dzieci i młodzieży przed swoimi kolegami, rodzicami, dziadkami i nauczycielami.