"Lwowski Sobór Cerkiewny 1946 roku. Przyczyny i konsekwencje" 25.06.2015

Historia Cerkwi, i ta dawna, i współczesna, obfituje w wiele ważnych wydarzeń. Niektóre spośród nich uznawane są przez historyków i badaczy wręcz za kluczowe, w sposób zasadniczy rzutujące na dalsze losy Prawosławia. Jednym z takich wyjątkowych wydarzeń dla Cerkwi prawosławnej w Europie Środkowo-Wschodniej był Sobór Cerkiewny, obradujący we Lwowie w dniach 8-10 marca 1946 roku. Na nim to została ogłoszona likwidacja unii brzeskiej 1596 roku i połączenia unitów z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Kwestii przygotowań do tego soboru, jego przebiegu i konsekwencjom poświęcona została książka pochodzącego z Ukrainy ks. prot. Rościsława Jaremy pt. „Lwowski Sobór Cerkiewny 1946 roku. Przyczyny i konsekwencje”, wydana przez Warszawską Metropolię Prawosławną w czerwcu bieżącego roku, będąca przekładem na język polski rozprawy doktorskiej autora napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Bendzy i obronionej w 2013 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Projekcja filmu: "W służbie świętego Onufrego" 23.06.2015

Tuż przed świętem ku czci św. Onufrego zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu dokumentalnego, prezentującego historię i dzień dzisiejszy prawosławnego męskiego Monasteru w Jabłecznej. Projekcja filmu pt. „W służbie świętego Onufrego” odbędzie się 23 czerwca (wtorek) o godz. 19.00 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5. Film trwa ok. 40 minut. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

"Prawosławna tradycja ojcostwa duchowego" 09.06.2015

Tradycja duchowej opieki przez osobę doświadczoną w życiu duchowym nad tą mało jeszcze doświadczoną sięga początku istnienia Cerkwi. Jak nigdzie indziej nadal pozostaje ona żywa (choć często mało nagłaśniana) właśnie w Prawosławiu. Praktykowanie „instytucji” ojcostwa duchowego znakomicie oddaje głębię naszej wiary, jej specyfikę i przesłanie, jakie niesie światu. Prawosławie stawia bowiem życie duchowe człowieka na pierwszym miejscu nawet w tak materialistycznych i zsekularyzowanych czasach jak współczesne…
Prezentowana praca mniszki Nikołai wydaje się kompleksowa w ujęciu tematu. Ukazuje ona bowiem, z jednej strony, teoretyczno-teologiczne podstawy najważniejszych kwestii związanych z ojcostwem duchowym, a z drugiej strony, stanowi przejrzysty praktyczny przewodnik dla osób poszukujących kierownika duchowego, a poniekąd również dla tych, których Bóg – dzięki łasce Świętego Ducha i ich usilnej praktycznej aktywności modlitewno-sakramentalnej – może kiedyś powołać na ojca duchowego.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży - zapowiedź 02.06.2015


Fundacja "Oikonomos" w tym roku tradycyjnie planuje zorganizowanie letnich półkolonii dla dzieci i młodszej młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej. Tegoroczny termin to 3 - 14 sierpnia 2015 r. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat. Koszt półkolonii to 400 zł. W cenę wliczone są obiad i napoje, wykwalifikowana opieka, wszelkie wyjścia i wyjazdy, ubezpieczenie NNW. Jak co roku czas spędzony na półkoloniach będzie pożyteczny dzięki zajęciom w muzeach i galeriach, ale nie zabraknie też wakacyjnego luzu - kina, zajęć sportowych, zabaw integracyjnych itp.
Karty zgłoszeniowe i karty odbioru dzieci są już dostępne na stronie internetowej www.oikonomos.pl oraz w recepcji Centrum Kultury Prawosławnej. Wypełnione dokumenty prosimy zostawiać w recepcji Centrum Kultury Prawosławnej (czynne codziennie w godz. 08:00-20:00).

"Kult świętych w Kościele prawosławnym" 25.05.2015

Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej jest już najnowsza publikacja Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, autorstwa p. Jarosława Charkiewicza - "Kult świętych w Kościele prawosławnym" . Książka składa się z sześciu części. Pierwsza część poświęcona jest szeroko rozumianej kwestii świętości w Kościele. Wchodzą w nią dwa zasadnicze elementy: biblijna nauka o świętości oraz eklezjalno-patrystyczna jej wizja. U źródeł biblijnej nauki o świętości leży świętość Boga, której odbiciem powinna być świętość człowieka. Źródła tej nauki znajdują się w Starym Testamencie, zaś ukształtowaną postać przybrała ona w Nowym Testamencie. Kluczowym elementem eklezjalno-patrystycznej wizji świętości jest świętość Kościoła, źródłem której jest żyjący i działający w Kościele Bóg. Kościół jest święty swym ścisłym i nierozerwalnym związkiem ze swoją Głową – Jezusem Chrystusem i Świętym Duchem. Istotnym elementem tejże wizji świętości jest również nauka św. Ojców na temat świętości. Pierwszą część kończą rozważania na temat kierowanego przez Boga do wszystkich, którzy w Niego wierzą, wezwania do ...

Obchody X-lecia działalności Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 24.05.2015

Dnia 24 maja 2015 roku w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku odbędą się główne uroczystości z okazji obchodów X-lecia Bractwa, na które serdecznie zapraszamy!
W programie: godz. 14.45 - molebien w Soborze Św. Mikołaja, godz. 16.00 - otwarcie wystawy w Centrum Kultury Prawosławnej z udziałem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba połączone z wykładem oraz występem chóru szkolnego. W ramach obchodów, dnia 30 maja będzie również organizowany Środowiskowy Festyn Rodzinny w Niepublicznej Szkole Podstawowej Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 30. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Zapraszamy!

Dyżury przedstawicieli Form Mniejszości Podlasia 19.05.2015

Informujemy, że przedstawiciele Forum Mniejszości Podlasia dyżurują w Centrum Kultury Prawosławnej we wtorki w godz. 17:00-18:00.
Najbliższe dyżury to:
Radny Sławomir Nazaruk - 19.05 i 16.06.2015 r.
Doradca Prezydenta Miasta Marek Masalski - 09.06.2015 r.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży - zapowiedź 19.05.2015

W tym roku Fundacja "Oikonomos" tradycyjnie planuje zorganizowanie letnich półkolonii dla dzieci i młodszej młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej. Tegoroczny termin to 3 - 14 sierpnia 2015 r. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat. Koszt półkolonii to 400 zł. W cenę wliczone są obiad i napoje, wykwalifikowana opieka, wszelkie wyjścia i wyjazdy, ubezpieczenie NNW. Jak co roku czas spędzony na półkoloniach będzie pożyteczny dzięki zajęciom w muzeach i galeriach, ale nie zabraknie też wakacyjnego luzu - kina, zajęć sportowych, zabaw integracyjnych itp. Szczegółowy program zostanie potwierdzony już wkrótce.

"Cerkiew-Zbawcza Przystań" - spotkanie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów 07.05.2015

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 7 maja b.r. (czwartek) o godz. 17.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z księdzem Janem Kojło na temat: "Cerkiew-Zbawcza Przystań". Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wystawa prac skazanych pt. „Obiekty sakralne Podlasia” - otwarcie 28.04.2015

Przez pół roku grupa kilkunastu skazanych z białostockiego zakładu karnego przygotowywało wystawę „Obiekty sakralne Podlasia”. Inspiracją była wizyta w białostockiej placówce posła Aleksandra Sosny, który podczas spotkania ze skazanymi przedstawił im swoją kolekcję pocztówek, przedstawiających obiekty sakralne wschodniej Polski. Wizyta posła oraz niezwykle ciekawa narracja sprawiły, że grupa skazanych bardzo zainteresowała się tą tematyką. Wychowawcy białostockiego zakładu karnego stworzyli im więc warunki do stworzenia prac plastycznych o podobnej tematyce. Skazani przez kilka miesięcy wykonywali reprodukcje, korzystając ze zbiorów posła Sosny. Równolegle trwały w jednostce zajęcia z pisania ikon prowadzone prze ikonografa Jana Grigoruka. Efektem tych działań jest wystawa „Obiekty sakralne Podlasia”, którą można oglądać od 28 kwietnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|