XXXI Wieczory Kolęd Prawosławnych

XXXI Wieczory Kolęd Prawosławnych 09.01.2012
W Centrum Kultury Prawosławnej są już do nabycia bilety na XXXI Wieczory Kolęd Prawosławnych. Koncert galowy odbędzie się dn. 09.01.2013 r. o godz. 17.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1. Koszt biletu 30 zł.

Program koncertu:

– Chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

– Chór Prawosławnego Ordynariatu WP

– Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej

– “Zaranica” – duet z Krynek

– Chór dziecięco-młodzieżowy parafii przyklasztornej w Supraślu

– “Żemerwa” – zespół folkowy, Bielsk Podlaski

– Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej