Harmonogram spotkań w Centrum Kultury Prawosławnej

Harmonogram spotkań /stare/:

Poniedziałek

1200-1330 – Dyżury metodyczne, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1630-1730 – Dyżury wizytatorów, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1700-1800 – Bractwo Trzech Świętych Hierarchów (dolna mała sala)

1800-2000 – Chór parafialny, ks. Aleksander Łysynkiewicz (duża sala)

1800-2000 – Wszechnica Kultury Prawosławnej (duża sala), ostatni poniedziałek miesiąca

Wtorek

1500-1600 – Dyżury wizytatorów, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1600-1730 – Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego (sala Bractwa)

Środa

1345-1515 – Dyżury metodyczne, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1540-1800 – Dyżury metodyczne, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1600-1730 – Dyżury wizytatorów, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1600-1830 – Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego (sala Bractwa)

1800-2000 – Bractwo Studenckie, ks. Włodzimierz Misijuk (dolna sala)

1800-2000 – Chór młodzieżowy, dyr. Joanna Jurczuk (sala 1)

1800-2000 – Chór parafialny, ks. Aleksander Łysynkiewicz (duża sala)

Czwartek

1800-1900 – Dyżury wizytatorów, Wydział Katechetyczny (pokój 31, p.III)

1800-1900 – Chór dziecięcy, dyr. Anna Musiuk (dolna sala)