Konferencja „Języki naszej modlitwy dawniej i dziś”

Fundacja „OIKONOMOS” zaprasza na kolejną konferencję międzynarodową Akademii Supraskiej. Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych!

W tym roku tematem konferencji są „Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś”. Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2012 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 13 września 2012

Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5,Białystok

Sesja I – prowadzenie – prof. dr hab. Aleksander Naumow

09.30 – Uroczyste otwarcie konferencji

10.00 – J. E. Najprzewielebniejszy dr Jakub (Kostiuczuk), Arcybiskup Białostocki i Gdański – Wprowadzenie

10.20 – prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku – Ewangelizacja ,,prostą mową” w XVI wieku

10.40 – prof. Sergejus Temčinas , Instytut Języka Litewskiego w Wilnie – Пели ли православные восточные славяне XV–XVI веков псалмы по-древнееврейски?

11.00 – ks. dr Roman Płoński, Parafia prawosławna, Olsztyn – Ewangelia w służbie liturgicznej (Historia liturgiczna tekstu Ewangelii św Jana 20, 6 – 7)

11.40 – священник Федор Людоговский, Институт славяноведения РАН – „Языки современной акафистографии”

12.00 – dr Krystyna Stawecka, Muzeum Ikon w Supraślu – „Ikona Matki Bożej „Krzew Gorejący”, jako wizualizacja tekstów liturgicznych

12.20 – ks. dr Marek Ławreszuk, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie – Poszukiwanie przyczyny różnic cerkiewnosłowiańskiego i polskiego tłumaczenia tekstu anafory Liturgii św. Bazylego Wielkiego

Sesja II – prowadzenia – prof. Sergejus Temčinas

14.00 – проф. Александр Кравецкий, Институт Русского Языка РАН – Литургический «самиздат» XIX-XX вв.: языковые особенности и проблемы рецепции

14.20 – проф. Александра Плетнева, Институт Русского Языка РАН – Церковные службы постсоветского времени: номинация новых реалий

14.40 – проф. Петя Т. Костадинова, Кирило-Методиевски Научен център БАН – Культурные и языковые склады в Болгарии к употребляемому в литургии и в молитве языку

18.45 –koncert Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją Marcina Abijskiego- Supraśl, Cerkiew Zwiastowania NMP

Piątek, 14 września 2012

Klasztor Zwiastowania NMP – Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl

Sesja III – prowadzenie – prof. dr hab. Antoni Mironowicz

09.30 – prof. dr hab. Aleksander Naumow, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Język modlitwy jako deklaracja?

09.50 – prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Herezja werbalna” – zagrożenie czy mit?

10.20 – dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Ortodoksja języka czy język ortodoksji? Argument lingwistyczny w sporze reprezentantów Kościoła łacińskiego i Cerkwi ruskiej w dobie kontrreformacji.

11.00 – dr Fotinee Economou, „Saint Mark” Ecclesiastical Foundation for Educational and Social Applications – The linguistic situation in the contemporary Greek Orthodox Church

11.20 – prof. dr hab. Halina Parafianowicz, Uniwersytet w Białymstoku – Języki liturgiczne na Alasce

11.40- mgr Dominika Gapska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Euchografia w kultach św. serbskich

12.00 – dr Zdravko Stamatoski, Uniwersytet Opolski – Нови согледби во современите македонски преводи на Библијата (Nowe strategie współczesnych macedońskich przekładów Biblii)

12.20 – prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet w Białymstoku – Mowa ojców potrzebna od zaraz (Iż Rusi słuszna rzecz dla nabożeństwa po grecku i po słowieńku uczyć się (Lithos, Kijów 1644))

Sobota, 15 września 2012

Klasztor Zwiastowania NMP – Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl

Sesja IV – prowadzenie – проф. Александр Кравецкий

09.30 – д-р Ирина Герасимова, Санкт-Петербургский Православный Институт Религиоведения и Церковных Искусств- Традыцыйная Лiтургiя Кiеускай мiтраполii у рускiх рукапiсах канца XVII – пачатку XVIII ст.: праблемы трансмiсii i адаптацыi

09.50 – dr Urszula Pawluczuk, Uniwersytet w Białymstoku – Białorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej

10.10 – dr Agata Kawecka, dr Małgorzata Skowronek, dr Ivan Petrov, Uniwersytet Łódzki – Przekłady z cerkiewnosłowiańskiego na polski w sieci Internet

10.40 – dr Dariusz Małaszewski, Uniwersytet w Białymstoku – Język w kontaktach z wiernymi. Sprawa legnicka

Sesja V – moderator – ks. dr Włodzimierz Misijuk

11.00 – Panel dyskusyjny z udziałem duchowieństwa i młodzieży

Partnerzy: Uniwersytet w Białymstoku, Prawosławny Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, Centrum Kultury Prawosławnej

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białystok.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.