Zmiana kolejności wykładów w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej

Tym razem nietypowo – we czwartek – 27 grudnia, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2012/2013, organizowanej przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.

Wykład pt. „Prawosławie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” wygłosi dr Piotr Chomik (Uniwersytet w Białymstoku). Początek o godz. 18.00, miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Natomiast wykład pt. „Przyczyny i konsekwencje Unii Brzeskiej (1596), który wygłosi Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Prof. dr hab. Jeremiasz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) odbędzie się 28 stycznia 2013 r.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.