„Co nas łączy, a co dzieli?” – kurs doskonalący dla katechetów 

Doradca metodyczny Mirosława Pietkiewicz zaprasza nauczycieli religii prawosławnej na kolejne zajęcia kursu doskonalącego:

„Co nas łączy, a co dzieli? – realizacja tematyki z zakresu teologii porównawczej na lekcjach religii prawosławnej w gimnazjum”.

Spotkania odbędą się 22 i 24 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (s. 34).

Mirosława Pietkiewicz