Wszechnica Kultury Prawosławnej – zmiana w programie

Informujemy, że spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej w dniu 22.04.2013 r. będzie miało nieco inną formę niż wcześniej przewidywaliśmy. Prof. dr hab. Stefan Dudra nie przybędzie, niemniej jednak zapraszamy na projekcję filmu o tematyce religijnej.