Wystawa prac uczestników warsztatów ikonograficznych w Akademii Supraskiej

Do 8 września 2013 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku można oglądać prace uczestników warsztatów plastyczno-ikonograficznych organizowanych przez Fundację „Oikonomos” w Akademii Supraskiej. Tegoroczne warsztaty odbywaly się w terminie 14-27 lipca, a wzięło w nich udział 24 dzieci w wieku 9-14 lat.

Głównym celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o prawosławiu i jego podstawowych zasadach poprzez własnoręczne pisanie ikony, uczestnictwo w Boskiej Liturgii, a także poprzez samo przebywanie na terenie monasteru pw. Zwiastowania Bogurodzicy. Mali obozowicze zwiedzili wystawę w Muzeum Ikon, gdzie poprzez słuchanie, zadawanie pytań i udzielanie poprawnych odpowiedzi zdobywali nowe wiadomości.

W ramach prowadzonych działań odbyły się także różnorodne zajęcia tematyczne pozwalające zdobyć nowe doświadczenia, odkryć w sobie nowe umiejętności i rozwinąć własne talenty. Wspólne gry i zabawy w grupie pozwalały na budowanie pozytywnych więzi koleżeńskich i nawiązanie nowych przyjaźni pomiędzy dziećmi. Wszyscy uczestnicy warsztatów podczas pobytu w Supraślu aktywnie spędzili czas, wspaniale wypoczęli i uśmiechnięci wrócili do swoich domów.