Nauka języka cerkiewnosłowiańskiego – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na naukę czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września (poniedziałek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5. Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!