Spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS przy współpracy z parafią pw. św. Mikołaja organizuje spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Spotkaniu będzie towarzyszył akatyst do Najświętszej Bogurodzicy ku czci jej cudownej ikony „Kielich Nieupijający”. Spotkanie rozpocznie się w środę 30 października o godz. 17.00 od akatystu w cerkwi pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Po wspólnej modlitwie […]

Arcybiskup Szymon „Pisarz i Bóg. Dostojewski. Gogol. Tołstoj” 

Tegoroczna edycja Wszechnicy Kultury Prawosławnej rozpoczyna się wykładem arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego, Szymona, pt. „Znaczenie Pisma Świętego u rosyjskich pisarzy: M. Gogola, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja”. Wykład inauguracyjny połączony będzie z autorską promocją książki „Pisarz i Bóg”. Zapraszamy 28 października 2013 r., godz. 18.00, do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Książka jest do nabycia w Centrum […]

Akcja burzenia cerkwi – otwarcie wystawy w Białymstoku

W Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku w piątek 18 października 2013 r. odbędzie się wernisaż wystawy 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Początek wernisażu – godz. 18.00. Wykład inauguracyjny pt. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – geneza, przebieg, skutki wygłosi dr Grzegorz Kuprianowicz (Lublin). Wystawę  będzie można oglądać w […]

Wszechnica Kultury Prawosławnej – edycja 2013/2014

Program wykładów: Znaczenie Pisma Świętego u rosyjskich pisarzy: M. Gogola, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja – Arcybiskup Łódzki i Poznański Szymon. Wykład inauguracyjny połączony z autorską promocją książki „Bóg i pisarz” – 28 października 2013 r., godz. 18.00 Życie człowieka jako duchowe wzrastanie ku zbawieniu – prof. Jean-Claude Larchet, Strazburg (Francja). Wykład połączony z autorską promocją […]

Wystawa prac uczestników konkursu „Święty Gabriel oczami przedszkolaka”

W Centrum Kultury Prawosławnej można już oglądać prace dzieci zgłoszone na konkurs plastyczny „Święty Gabriel oczami przedszkolaka”. Konkurs zorganizowała parafia pw. św. Mikołaja w Białymstoku z pomocą radnych Forum Mniejszości Podlasia, Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Fundacji „Oikonomos”. fot.: Aleksander Wasyluk