Spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS przy współpracy z parafią pw. św. Mikołaja organizuje spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Spotkaniu będzie towarzyszył akatyst do Najświętszej Bogurodzicy ku czci jej cudownej ikony „Kielich Nieupijający”.

Spotkanie rozpocznie się w środę 30 października o godz. 17.00 od akatystu w cerkwi pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Po wspólnej modlitwie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. Mikołaja 5 na rozmowę „przy herbacie”. Na spotkaniu będzie obecna Julita Bursa – specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładu poświęconego problematyce alkoholowej, jak i zasięgnięcia porady i konsultacji w tym trudnym temacie.

Katarzyna Maksimiec