Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2012/2013

Z błogosławieństwa metropolity Sawy w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się kolejna ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem tegorocznej olimpiady jest: „Działalność apostoła Pawła”.

Organizatorem olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponad-gimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP (szkolny) odbędzie się 14 grudnia 2012 r. o godz. 10.30. W Białymstoku eliminacje w formie pisemnej odbęda się w Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5.

II ETAP (okręgowy) odbędzie się 13 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, ul. Grottgera 9. Eliminacje okręgowe przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP (centralny) odbędzie się 13-14 marca 2013 r.; początek o godz. 12.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Eliminacje centralne składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 1 grudnia 2012 r. na adres organizatora:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

ul. św. Mikołaja 5

15-420 Białystok

Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie:

http://prawoslawie.uwb.edu.pl/opwr.htm

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku