Rodzinny Konkurs Plastyczny „Nasze Święta” – do 10 stycznia

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Rodzinnym Konkursie Plastycznym, organizowanym przez Fundację „Oikonomos” oraz Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat konkursu – „Nasze święta” – ma na celu przedstawienie zwyczajów danej rodziny związanych z przygotowywaniem się do prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, z ich przeżywaniem, zachowywaniem tradycji świątecznych itp.

Chcemy, by wspólne, rodzinne, tworzenie prac plastycznych służyło wzmocnieniu tożsamości religijnej dzieci i młodzieży, podtrzymywaniu tradycji i propagowaniu kultury prawosławnej, sprzyjało umacnianiu więzi między pokoleniami, stwarzało warunki do wspólnego spędzania czasu… Dlatego do udziału w konkursie zapraszamy zespoły złożone z co najmniej dwóch członków rodziny, w tym z co najmniej jednego dziecka i jednego dorosłego (rodziców, dziadków, cioć, kuzynów, opiekunów, innych członków rodzin). Maksymalna liczba członków zespołu nie jest ograniczona.

Prosimy o dostarczanie prac wraz z wypełnionymi załącznikami do 10 stycznia 2014 r. do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Informacja o wynikach Konkursu oraz terminie wręczenia nagród zamieszczona zostanie na naszej stronie do dnia 18 stycznia 2014 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają upominki i słodycze ufundowane przez Fundację Oikonomos. Jury przyzna również wyróżnienia i dyplomy uznania. Wybrane prace eksponowane będą także na wystawie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny!!!

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa wraz z Oświadczeniem osób pełnoletnich oraz opiekunów osób niepełnoletnich o przekazaniu praw autorskich oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie opiekunów osób niepełnoletnich o wyrażeniu zgody na udział w konkursie