Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601) 

Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej jest już najnowsza publikacja Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku „Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601)”, autorstwa archimandryty Andrzeja Borkowskiego. „Głównymi walorami pracy naukowej archimandryty dr Andrzeja Borkowskiego jest dokładna analiza tekstów źródłowych. Dlatego jego badania nie ograniczyły się jedynie do terenu Polski i Grecji, ale objęły także Konstantynopol, Ukrainę […]

Konkurs Biblijny: Ewangelia św. Jana

16 maja br. o godz. 16.00 odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej rozstrzygnięcie Konkursu Biblijnego, organizowanego przez Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Tegoroczna edycja konkursu dotyczy Ewangelii Św. Jana, a jej mottem są słowa: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Na konkurs były zgłaszane prace plastyczne (przedszkola, szkoły podstawowe, klasy I-II), prace pisemne (szkoły […]

„Leksykon terminologii prawosławnej rosyjsko-polski z cytatami z tekstów biblijnych”. 

Do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej jest już najnowasza publikacja Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej – „Leksykon terminologii prawosławnej rosyjsko-polski z cytatami z tekstów biblijnych”. Autorką książki jest prof. Helena Fediukina z Moskwy. Fragmenty z wprowadzenia do Słownika: „Niniejszy leksykon jest dwujęzycznym słownikiem-informatorem zawierającym definicje podstawowych dla Prawosławia terminów, pojęć i realiów. Obejmuje słownictwo wyznaniowe w szerokim zakresie, włączając […]

Święta Maria Magdalena i inne Żeny Mironosicy jako przykład służenia i wierności Chrystusowi

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza na spotkanie z Siostrą Elżbietą z Zaleszan na temat: „Święta Maria Magdalena i inne Żeny Mironosicy jako przykład służenia i wierności Chrystusowi.” Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej dnia 08.05.2014 (czwartek) o godzinie 17.00. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!