Plener Malarski Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

Na prośbę Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknychuprzejmie informujemy, iż w dniach 09-23 września 2014 r. BTPSP organizuje Plener Malarski, na który zaprasza osoby malujące co najmniej od roku, posiadające pewne doświadczenie twórcze.

Uczestnicy pleneru zostaną zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Malinówce koło Ełku nad jeziorem Łaśmiady, otrzymają trzy posiłki dzienne, a także zestaw farb, olej, werniks, terpentynę oraz 4 podobrazia. Ponadto organizator zapewnia sztalugi malarskie i transport na trasie Białystok-Malinówka i z powrotem.

Więcej szczegółów u pana Marka Ledowickiego – komisarza pleneru – pod nr telefomu 886 730 460.