Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Bieżeństwo – nasza historia mało znana”

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ

Organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,

Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego

Rok akademicki 2014/2015

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym sezonie spotkanie organizowane w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2014/2015. Tytuł inauguracyjnego wykładu to „Bieżeństwo – nasza historia mało znana”, prelegentem zaś będzie pan Doroteusz Fionik, historyk, etnograf, założyciel Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Podczas spotkania odbędzie się także projekcja filmu Jerzego Kaliny pt. „Bieżeńcy”.

27 października 2014 r., godz. 18.00

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!