Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Patriarchaty starożytne wobec problemu Unii brzeskiej w Rzeczypospolitej na przełomie XVI/XVII w.”

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ

organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,

Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego

Rok akademicki 2014/2015

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku kalendarzowym wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2014/2015. Temat spotkania to „Patriarchaty starożytne wobec problemu Unii brzeskiej w Rzeczypospolitej na przełomie XVI/XVII w.”. Tym razem prelegentem będzie ks. archimandryta dr Andrzej Borkowski, namiestnik Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, a jednocześnie wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku.

Termin wykładu: 29 grudnia 2014 r., godz. 18.00

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!