Prawosławny przekład Ewangelii na język polski

„Księgą ksiąg” dla każdego chrześcijanina jest Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jej rdzeniem jest zaś Ewangelia – Dobra Nowina Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O ile przekładu Biblii na język staro-cerkiewno-słowiański dokonano jeszcze w IX w., to na jej tłumaczenie na język polski należało czekać aż do XVI wieku. Od tej pory ukazało się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie był jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też od lat komisja soborowa pracowała nad oficjalnym, prawosławnym tłumaczeniem. Po akceptacji św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi z drukarni wyszła „Święta Ewangelia” w prawosławnym przekładzie na język polski.

Cztery Ewangelie wchodzące w skład „Świętej Ewangelii” to niezwykły zapis życia i działalności Jezusa Chrystusa. Nie ma księgi bardziej świętej od niej, na wskroś przesyconej potem i krwią naszego Zbawiciela, księgi wskazującej wszystkim chrześcijanom drogę ku zbawieniu. Napisać o Ewangelii wiele, to nie napisać nic. Ewangelię, jak żadne inne zawarte w Biblii treści, trzeba znać, szanować i kochać. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań…

Warto zatem skorzystać z okazji, jaką jest ukazanie się Ewangelii po polsku i zadbać, aby znalazła się ona w każdym prawosławnym domu. Tym bardziej jest to ważne we współczesnych, zlaicyzowanych czasach, w których coraz mniej wiernych czyta po cerkiewnosłowiańsku.

Oprawione w twardą, trwałą oprawę, zaopatrzone w stosowne tasiemki-zakładki wydanie zapewne znajdzie się również w każdej cerkwi. Głoszenie słowa Bożego za pomocą tej Ewangelii będzie wygodniejsze, gdyż zawiera ona wykazy czytań ewangelicznych na cały rok liturgiczny oraz na inne okoliczności.

Ewangelia jest już ona do nabycia także w Centrum Kultury Prawosławnej.