Nabór do Prawosławnej Gromady Zuchowej

Serdecznie zapraszamy wszystkie spragnione wrażeń i nowych przygód dzieci od lat 6-9 wraz z rodzicami, do przybycia na zbiórkę naborową do Prawosławnej Gromady Zuchowej. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia o godzinie 13.00 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Św. Mikołaja 5 w Białymstoku. Gwarantujemy dobra zabawę oraz miłą atmosferę.

Gromada będzie działać przy 50 Szczepie Drużyn Harcerskich, w którego skład wchodzą prawosławne drużyny dla dzieci i młodzieży z podstawówki, gimnazjum i liceum.

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekunów gromady pod numerami telefonów 534-618-484 lub 508-918-929 lub do Komendantki Szczepu Marty Całpińskiej 602-780-619.

/za www.cerkiew.pl/

Iza Łukaszuk