Informacja o najbliższym spotkaniu w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej

W związku z tym, że najbliższy poniedziałek tego miesiąca jest jednocześnie pierwszym dniem Wielkiego Postu, kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej nie odbędzie się – jak zazwyczaj – w ostatni poniedziałek miesiąca, czyli 23 lutego, lecz dopiero w kolejny poniedziałek – tj. 2 marca. Godzina spotkania – 18:00 – pozostaje bez zmian.

Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się na auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Uniwersyteckim.

Tematem najbliższego spotkania będzie „Mitra biskupia i mitra książęca. Kilka stron z historii Czarnogóry”. Przedstawi go ks. dr Roman Płoński, wikarny parafii św. Jerzego w Białymstoku.

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.