„Czuwajcie ze Mną” – nowa książka monasteru w Turkowicach

Zachęcamy do sięgnięcia po najnowsze wydawnictwo Turkowickiego Monasteru, książkę „Czuwajcie ze Mną. Z Chrystusem przez Krzyż do Zmartwychwstania”. To bogato ilustrowany refleksyjno – teologiczny komentarz do nabożeństw Wielkiego Tygodnia w Cerkwi prawosławnej. Książka przybliży Państwu ewangeliczne wydarzenia ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, modlitewnie wspominane każdego dnia Tygodnia Męki Pańskiej – Strastnoj Siedmicy, wyjaśni ich sens i znaczenie w dziele naszego zbawienia. Opowieść bardziej przystępną czynią liczne teksty liturgiczne w języku polskim oraz reprodukcje światowej sławy fresków i ikon (ze św. Góry Atos i Meteorów). Książka może przyczynić się do bardziej świadomego uczestnictwa w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i pomóc w duchowych przygotowaniach do spotkania największego spośród wszystkich świąt – Paschy Chrystusowej.

***

„Nie ma na świecie innej wspólnoty eklezjalnej, której twórczość liturgiczna mogłaby wznieść się do aż takiej wysokości, do jakiej dochodzi w momencie dni pokutnych Wielkiego Postu soborowe tchnienie Świętego Prawosławia.

To właśnie siostry naszego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach kierują do każdego z nas kolejne wydawnictwo „Czuwajcie ze Mną”, co stanowi tak potrzebny dla każdego z nas komentarz do nabożeństw Wielkiego Tygodnia w naszej Cerkwi Prawosławnej. Dzięki wnikliwym przemyśleniom i analizie tekstów liturgicznych Wielkiego Tygodnia, autorki niniejszego tekstu w dobry, prosty sposób docierają do naszych serc…”.

Z przedmowy J. E. Arcybiskupa Abla

***

„Pośród wszystkich pięćdziesięciu dwóch tygodni w roku, jeden jest całkowicie odmienny i wyjątkowy. Nazywamy go mianem Wielkiego Tygodnia. I jest pośród siedmiu dni tego tygodnia jeden równie wyjątkowy, niepowtarzalny dzień. Dzień, w którym świat zatrzymuje się w swym pędzie i na chwilę jakby przestaje istnieć. To noc Getsemańskiej modlitwy naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielki tragizm tej chwili samotnej i wyczerpującej modlitwy spotęgowany zostaje ogromnym ciężarem grzechów całej ludzkości, jaki Syn Boży, nasz Bóg i Stwórca przyjmuje na Swoje barki. I w te oto minuty, gdy życie świata zamiera i słychać jedynie głos spadających na ziemię z czoła Chrystusa kropli krwawego potu, On, nasz Zbawiciel oczekuje od nas – słabych i chwiejnych, ludzkiego wsparcia… Kieruje ku nam słowa: Czuwajcie ze Mną (Mt 26,38), które są świadectwem miłości, współczucia i przyjacielskiej otwartości, jakimi obdarzyło nas, niegodnych, Słowo Boże.

Niniejsza książka próbuje przybliżyć zarówno prawosławnemu czytelnikowi, jak też każdemu zainteresowanemu, sens ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa na ziemi oraz bogactwo treści prawosławnych wielkotygodniowych nabożeństw.

Z tego względu, iż w obecnej dobie coraz trudniej nam chrześcijanom uchronić się od sideł wroga rodzaju ludzkiego i nie zagasić w sobie raz rozpalonej pobożnej chrześcijańskiej gorliwości, wyrażamy nadzieję, iż książka ta okaże się zachętą do oderwania się od codziennych życiowych trosk na rzecz aktywnego przebywania z Chrystusem w trakcie najważniejszego w historii ludzkości tygodnia – Tygodnia Męki Pańskiej”.

Ze wstępu autorek

Kupując książkę „Czuwajcie ze Mną”, wspierają Państwo Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Będziemy wdzięczne za każde zamówienie(jak zamówić). Spasi Gospodi!