Świąteczne spotkanie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Z okazji Paschy – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na 16 kwietnia b.r. na spotkanie z udziałem opiekuna duchowego bractwa ojca Hioba (Iowa). Program:

* godz. 17.00 – Paschalna wieczernia w soborze św. Mikołaja

* godz. 18.00 – Spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej.