Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Ewangeliarz Jabłeczyński (1771 r.) – cerkiewnosłowiański zabytek redakcji ruskiej”

Zapraszamy na ostatnie w roku akademickim 2014/2015 spotkanie organizowane w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Najbliższy wykład będzie zatytułowany „Ewangeliarz Jabłeczyński (1771 r.) – cerkiewnosłowiański zabytek redakcji ruskiej”. Temat przedstawi pani dr Małgorzata Kurianowicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Termin wykładu: 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek), godz. 18.00.

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.