Program Wszechnicy Kultury Prawosławnej – rok akademicki 2015/2016

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ

organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,

Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego

Rok akademicki 2015/2016

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5

PROGRAM

• Przygotowania do Wszechprawosławnego Soboru. Tradycja czy wymogi czasu? 

Ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

26 października 2015 r., godz. 18.00

• Czy zmiany językowe w Liturgii naruszają Tradycję Cerkwi? Problematyka związana z tłumaczeniem tekstów liturgicznych na j. polski

Ks. dr hab. prof. UwB Marek Ławreszuk, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

30 listopada 2015 r., godz. 18.00

• Jedność Cerkwi i wielość Tradycji. Tradycja, zwyczaje i obrzędowość w diecezji Przemysko-Nowosądeckiej

Jego Ekscelencja Biskup Gorlicki Paisjusz

28 grudnia 2015 r., godz. 18.00

• Proces powrotu Unitów do Prawosławia w latach 30-stych XIX w. na białostocczyźnie 

Dr hab. prof. UwB Irena Matus, Uniwersytet w Białymstoku

25 stycznia 2016 r., godz. 18.00

• Żywość Tradycji chrześcijańskiej

Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocko-Gdański Jakub

29 lutego 2016 r., godz. 18.00

• Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi

Ks. archimandryta Tymoteusz, Monaster św. Dymitra w Sakach

28 marca 2016 r., godz. 18.00

 Bieżeństwo 1915. Co pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat mówi o nas samych

Aneta Prymaka-Oniszk

9 maja 2016 r., godz. 18.00

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!