XX Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich (etap rejonowy)

W dniu 21.03.2016 r. (poniedziałek) w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędą się eliminacje rejonowe XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowańskich. Celem Turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi poprzez czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich w trakcie nabożeństw oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w języku cerkiewnosłowiańskim. Uczestnikami turnieju są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dlatego też zakres tematyczny turnieju jest zróżnicowany – od modlitw z zakresu programu nauczania religii w szkole podstawowej, troparionów, kondakionów Dwunastu Głównych Świąt, do Psałterza i Apostoła wybranych sakramentów.

Początek eliminacji o godz. 10:00.