Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Na najbliższym spotkaniu prelegentem będzie ks. archimandryta Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach, który przedstawi temat „Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autokefalicznych) Cerkwi”.

Jednocześnie przypominamy, że zmianie uległa data spotkania. Termin wykładu to 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 18.00.

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny!

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.