Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów – „Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego” 

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza na spotkanie z o. Jarosławem Pagórem z parafii Hagia Sophia w Białymstoku, które odbędzie się 19 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat spotkania: „Czas świętowania Paschy oraz charakterystyka nabożeństw okresu paschalnego”. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Wieczór poezji białoruskiej: Katarzyna Sienkiewicz i Jerzy Bujniuk

Serdecznie zapraszamy 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na Wieczór Poetycki młodych poetów białoruskich, członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” – Katarzyny Sienkiewicz i Jerzego Bujniuka. W trakcie wieczoru wystąpi także Zespół „Switanak” z Przedszkola Samorządowego nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy! ************************************************************************ Цэнтр пра­ва­слаў­най куль­ту­ры ў Бе­ла­сто­ку зап­ра­шае на Па­э­тыч­ны ве­чар ма­ла­дых бе­ла­ру­скіх па­э­таў, чле­наў Лі­таб’­яд­нан­ня „Бе­ла­ве­жа” […]

Wszechnica Kultury Prawosławnej: „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie”

Serdecznie zapraszamy na ostatni już w tym roku akademickim wykład Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2015/2016. Tematem spotkania będzie „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Prelegentem będzie prof. Souheil Farah, filozof, człowiek dialogu, profesor Uniwersytetu Libańskiego i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Jednocześnie przypominamy, że tym razem nietypowo wykład odbędzie się we wtorek (zamiast poniedziałku). Będzie to 10 maja 2016 r., początek godz. 18.00. Spotkania odbywają […]

Prezentacja literackiego białorusko-ukraińskiego almanachu „Sprawa”

Związek Ukraińców Podlasia Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza na prezentację literackiego almanachu „Sprawa”, wydawanego przez Towarzystwo Ukraińskiej Mowy i Literatury przy Związku Pisarzy Białoruskich. Podczas spotkania będzie można usłyszeć o tradycyjnej kulturze ziemi brzeskiej, ukraińskim ruchu na terenach Brześcia, stosunkach ukraińsko-białoruskich. Gościem spotkania będzie Wiktor Misijuk – przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Naukowo-Pedagogicznego „Berehynia” w Brześciu, historyk, […]