Spotkanie Bractwa Trzech Św. Hierarchów – „Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu”

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zaprasza na spotkanie dotyczące Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Spotkanie odbędzie się 31 marca o godz. 18:00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. św. Mikołaja 5). Spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowany zostanie film „Monaster Supraski” autorstwa Romana Wasiluka, w drugiej […]

XX Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich (etap rejonowy)

W dniu 21.03.2016 r. (poniedziałek) w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędą się eliminacje rejonowe XX Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowańskich. Celem Turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi poprzez czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich w trakcie nabożeństw oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w […]

Do nabycia w CKP: „Synaksarion – luty” hieromnicha Makarego z monasteru Simonopetra

W Centrum Kultury Prawosławnej jest już do nabycia II tom Synaksarionu hajnowskiego Wydawnictwa Bratczyk. Synaksarion będzie stanowić 12-tomowe dzieło, zbierające żywoty świętych od czasów Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autorem opracowania jest atoski mnich Makary z monasteru Simonopetra. W drugim tomie znajdziemy wspomnienie apostołów, patriarchów, biskupów, kapłanów, diakonów, mnichów, prawowiernych książąt, ale i ogrodnika, krawca, stolarza […]