Akatyst do śww. Kosmy i Damiana

Zbliża się dzień śww. Kosmy i Damiana, przypominamy więc, że w Centrum Kultury Prawosławnej można nabyć Akatyst ku czci świętych Darmoleczących Kosmy i Damiana. Książka zawiera tekst Akatystu do świętych Lekarzy w języku cerkiewnosłowiańskim, transkrypcji na alfabet łaciński oraz tłumaczenie na język polski. Opatrzona jest też żywotem świętych Kosmy i Damiana oraz historią relikwii tych świętych, które znajdują się w cerkwi na Bacieczkach. Wydawcą jest parafia świętego Apostoła Jana Teologa.

Relikwie Kosmy i Damiana rzymskich przywieziono do cerkwi św. Jana Teologa w Białymstoku w sierpniu 2009 roku. W Żywotach Świętych czytamy o nich: Święci męczennicy Kosma i Damian żyli w III w. w Rzymie. Byli braćmi – bliźniakami. Obaj otrzymali od Boga talent leczenia ludzi. Wykorzystując go, uzdrawiali chorych, nie biorąc za to żadnych opłat. Mówili, że to „siłą Chrystusa leczymy; uwierzcie w Niego a będziecie zdrowi”. W ten sposób uzdrawiali nie tylko ciała, ale także i dusze wielu pogan.

Za panowania cesarza Karusa (282-283) świętych uwięziono i przyprowadzono przed cesarski sąd. Władca zmuszał ich do wyrzeczenia się Chrystusa, groził torturami i strasznymi mękami. Jednak święci bez bojaźni trwali w wierze i zwrócili się do Boga o pomoc. Nieoczekiwanie cesarzowi nienaturalnie wykręciła się szyja, wskutek czego nie mógł on ruszyć głową. Przeczuwając gniew Boży, cesarz pokajał się. Został uleczony po modlitwie świętych braci. Kosma i Damian w chwale powrócili do domu.

Święci otaczani byli powszechnym szacunkiem z powodu licznych uzdrowień, których dokonywali. Niestety, wzbudziło to zawiść u ich byłego nauczyciela – lekarza. Zwiedziony podszeptami diabła, zaprowadził braci w góry i tam podstępnie zabił.

Miejscem wiekowego kultu tych świętych jest monaster Zocziste w Kosowie. Pielgrzymują tam od wieków Serbowie, ale także albańscy muzułmanie. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że w miejscu monasteru Zocziste już w IV wieku stała chrześcijańska świątynia. Prawdopodobna teoria zakłada, że na początku IV stulecia rzymscy wyznawcy Chrystusa, uciekając przed prześladowaniami Rzymskiego Imperium, przeprawili się przez Morze Adriatyckie i zamieszkali na niedostępnych i słabo zaludnionych w owym czasie terenach Kosowa. Uchodząc z Rzymu, zabrali ze sobą wielką świętość – relikwie świętych męczenników rzymskich Kosmy i Damiana. Od tego czasu Kosowo stało się ich nowym domem.

Cząsteczka relikwii świętych lekarzy przybyła do Białegostoku z Kosowa w sierpniu 2009 roku. Ojciec Michał Czykwin, wikariusz parafii na Bacieczkach, przywiózł cząsteczkę moszczy oddanych z błogosławieństwa biskupa kosowskiego, Artemiusza. Było to pierwsze w historii rozdzielenie świętych relikwii.

22 i 23 sierpnia 2009 roku, relikwie uroczyście przywitano w parafii św. Jana Teologa na Bacieczkach. Wcześniej w tej cerkwi znalazła się ikona świętych Kosmy i Damiana. Ikonę napisali mnisi w Zocziste i podarowali redakcji Przeglądu Prawosławnego. Na ikonie święci nie trzymają naczyń z lekarstwami, ale odbudowaną monasterską cerkiew, w której dokonują się uzdrowienia. To jedyne w świecie takie ikonograficzne przedstawienie świętych lekarzy. Z błogosławieństwa Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, ikonę świętych Kosmy i Damiana, przekazano 27 listopada 2007 roku parafii na Bacieczkach.

Wraz z przybyciem świętych relikwii do białostockiej cerkwi św. Jana Teologa zaczęli przybywać do niej również liczni pielgrzymi i chorzy, prosząc o wstawiennictwo i uzdrowienia. W każdą niedzielę o godzinie 17:00 przed ikoną i moszczami odprawiany jest uroczysty Akatyst. Dlatego też pojawiła się naturalna potrzeba przekazania do użytku wiernych drukowanego tekstu Akatystu. Ze względu na oczekiwania wiernych została w nim zamieszczona transliteracja oraz tłumaczenie tekstu na język polski.