Informacje o Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Centrum Kultury Prawosławnej jest miejscem prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej wielu prawosławnych organizacji i instytucji. Odbywają się tu próby chórów, koncerty, wystawy, prelekcje…

Siedzibę tu mają:

  • Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
  • Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS
  • Koło Białostockie Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego
  • Bractwo Trzech Świętych Hierarchów
  • Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa ORTHNET
  • Fundacja OIKONOMOS
  • Biuro Radnych Forum Mniejszości Podlasia
  • Biblioteka Diecezjalna
  • Archiwum Diecezjalne

Centrum Kultury Prawosławnej współpracuje z innymi prawosławnymi organizacjami i instucjami. Tradycjnie użyczamy miejsca na wspólne wigilie przed świętami Bożego Narodzenia i śniadania Wielkanocne.

Prowadzimy również wynajem sal i pokoi gościnnych.

Kwiaty i dzwonek

Brama w pałac Branickich