Nabór do Prawosławnej Drużyny Harcerskiej

50 Białostocka Drużyna Harcerska „Amangarij” serdecznie zaprasza w swoje szeregi.

Pierwsza w Polsce Prawosławna Drużyna działa od 5 lat przy parafii Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku i jest najliczniejszą drużyną w Białostockim Hufcu ZHP.

Wychowanie w 50 BDH opiera się rozwoju intelektualnym, społecznym i religijnym. Motywujemy harcerzy do pracy nad sobą, do służby Bogu i innym ludziom. Pomagamy młodzieży zrozumieć otaczający nas świat, wyrabiać umiejętności myślenia, refleksji i dokonywania wyborów. Staramy się budować szacunek wobec drugiego człowieka, uczymy zdrowego stylu życia, nieulegania nałogom oraz przezwyciężania własnych słabości i lęków. Jednak najważniejszym celem jest wdrażanie harcerzy w życie Cerkwi, aby świadomie uczestniczyli w nabożeństwach i sakramentach. Harcerze aktywnie uczestniczą w wielu świętach, pielgrzymkach, obozach roboczych i rekolekcjach. Dzięki aktywnym formom pracy i niebanalnym pomysłom stworzyliśmy wielką radosną rodzinę, do której chcemy zaprosić kolejnych młodych ludzi.

Zainteresowaną naszą działalnością młodzież w wieku 10 – 16 lat zapraszamy na zbiórkę organizacyjną już w niedzielę 28 września na godz. 15.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Spotkanie dla rodziców odbędzie się w sobotę 27 września o godz. 18.00 pod kancelarią cerkwi św. Mikołaja.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie: https://www.facebook.com/50BDH lub u drużynowej Marty Całpińskiej pod numerem tel. 602 780 619

Do zobaczenia! Czuwaj!

Marta Całpińska