Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim

W Centrum Kultury Prawosławnej jest do nabycia książka ks.dr. Dariusza Ciołki pt. „Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim”. Przedstawia ona proces latynizacji obrządku unickiego po synodzie zamojskim w 1720 r.  Jak piszą recenzenci pracy: „Autor z powodzeniem zrealizował postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad tą tematyką i uczynił to w sposób kompetentny, na drodze znacznego wysiłku badawczegoPraca „Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim” świadczy o pracowitości autora i umiejętności koncentracji na poruszonych problemach. Ks. Dariusz Ciołka nie waha się stawiać hipotez, polemizować z przyjętymi już ustaleniami. To śmiałe podejście do badań wymagało dobrego opanowania warsztatu naukowego, które nie zawsze da się zauważyć, zwłaszcza w pierwszym rozdziale. W rezultacie powstało opracowanie interesujące, posiadające duży aspekt poznawczy, choć nie pozbawione pomyłek. Praca stanowi ważny wkład w poznanie dziejów Kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej.”. [Prof. zw. Dr hab. Antoni Mironowicz]