Płyta z kolędami: „Christos Rażdajetsia, Sławitie!”

Przypominamy, że w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku jest do nabycia płyta z kolędami w wykonaniu Chóru Młodzieżowego Prawosławnej Katedry Św. Mikołaja w Białymstoku pod dyrekcją Joanny Jurczuk. Jest to płyta wyjątkowa – czerpiąca z wielu tradycji prawosławnych (między innymi greckiej, serbskiej, rumuńskiej, ukraińskiej). Serdecznie polecamy i zapraszamy do słuchania!

Na płycie znajdują się następujące utwory:

1. Troparion – greczeskij raspiew (opr. M.Kowalewski)

2. Wieliczanije

3. Dobryj weczyr Tobi

4. Boh sia rozdaje – solo Katarzyna Masalska

5. Sława, sława Bohu u Niebie

6. Nowa rada stała – (melodia i tekst z Ukrainskoho Wertepu)

7. Szczo to za prediwo – (opr. W.Barwinski) – solo Justyna Kos

8. Stań Dawidie

9. Bożije nynie Rożdiestwo

10. Oj, na mory, mory – (opr. R.Twardowski)

11. Nowa radost stała – (opr. M.Łaszewicz)

12. Niebo i ziemia w połączeniu z polską kolędą Dzisiaj w Betlejem

13. Andjeli pevaju – kolęda serbska (opr. M.Fedorov) solo Marta Całpińska, Łukasz Abramczyk

14. La Betlejem – kolęda rumuńska

15. Preczistaja Diwa

16. Oj na riekie Jordanie – (opr. M.Leontowicz)

Nagrania dokonano w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku 17.03.2012 r.