Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2014/2015

/ za: www.cerkiew.pl/

Elementy prawosławnej teologii porównawczej to temat, który mieli zgłębić licealiści z różnych regionów Polski, uczestniczący w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Tegoroczną szesnastą edycję zmagań młodych teologów rozstrzygnięto 12 marca. To specyficzna olimpiada – mówią organizatorzy. Oczywiście zdobyta tu wiedza jest bardzo ważna, ale ważniejsze, co wniosą z niej do swego duchowego życia uczestnicy. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miejskich Białegostoku, podlaskiego kuratorium oświaty, rodzice, katecheci oraz sponsorzy, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie olimpiady. W tym roku do centralnego etapu dotarło dwunastu finalistów.

Laureaci:

• I miejsce: Łukasz Lewczuk (ZS z DNJB w Hajnówce) – 76 pkt

• II miejsce: Dorota Leonkiewicz (II LO w Białymstoku) – 75.5 pkt

• III miejsce: Aleksandra Jakimiuk (ZS z DNJB w Hajnówce) – 75 pkt

Oprócz nagród w postaci sprzętu elektronicznego otrzymali oni tytuł laureatów. Komisja pracowała w składzie: Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk, ks. mitrat Jan Fiedoruk, ks. prot. Dr Marek Ławreszuk.

Od 2007 roku olimpiada ma akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej – o czym przypomniał jej inicjator, dr Jan Zieniuk, dyrektor Warszawskiej Metropolii Prawosławnej do spraw nauczania religii. To otwiera przed laureatami drzwi do dalszej edukacji. Mają oni zapewniony indeks na Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, kierunki humanistyczne na uczelniach w Białymstoku i Lublinie. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Patronat nad olimpiadą objęło miasto Białystok, Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Fot.: Marcin Surynowicz