Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”

Drodzy Czytelnicy!

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”. Waszej szczególnej uwadze polecamy artykuł ks. Mirosława Filimoniuka poświęcony 25-leciu nauczania religii prawosławnej w szkołach. Zachęcamy też do lektury pouczającego kazania ks. Piotra Pietkiewicza poświęconego św. męcz. Gabrielowi Zabłudowskiemu. Szczególnie interesującym jest również tekst ks. Piotra „Zdrowie duchowe i psychiczne w perspektywie antropologii prawosławnej”. Katechetów zainteresują zapewne informacje dotyczące nowej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Poza tym jak zwykle w naszym czasopiśmie szeroko informujemy o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej diecezji.

Redakcja. 

*****************************************************************************

Ks. Piotr Pietkiewicz: Kazanie na Akafist św. męcz. Gabriela (strona 3)

Bracia i siostry! Wiara wymaga odwagi i gotowości do przyjęcia swego losu oraz godnego niesienia swego krzyża. Jezus mówi nam: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 23–24). Życie w języku biblijnym oznacza „duszę człowieka”, dlatego w tych słowach potępione jest nadmierne, egoistyczne, przywiązanie do doczesności własnego istnienia, bez więzi duszy z Bogiem. 

Ks. Mirosław Filimoniuk: Jubileusz 25‑lecia religii w szkole (strona 4)

Zbliża się czas, w którym w przestrzeni poświęconej nauczaniu religii zaakcentujemy uniwersalność nauki Chrystusowej i nie pozwolimy jej marginalizować do rangi zajęć fakultatywnych, oderwanych od pracy szkoły. Dlatego oczekujemy w przyszłości na świadome i odpowiedzialne decyzje władz państwowych i oświatowych w sprawach systemu nauczania religii i etyki. Nikomu nie zostawia się wyboru czy matematyka lub język obcy jest mu niezbędna w życiu.

Ks. Piotr Pietkiewicz: Zdrowie duchowe i psychiczne w perspektywie antropologii prawosławnej – wprowadzenie do zagadnienia (strona 8)

Inspiracją do rozważań w tym zakresie były problemy ludzi dostrzegane podczas spotkań duszpasterskich, które wykraczały poza obszar duchowości i życia religijnego. Niepokoił mnie w tych przypadkach fakt, że osoby przejawiające silne zaangażowanie religijne, przeżywając swe trudności, wzbraniały się przed kontaktem z lekarzem zajmującym się zdrowiem psychicznym człowieka. W takich przypadkach, okazując duchowe wsparcie, kierując się duszpasterską intuicją, starałem się jednocześnie przekonywać ich o pomocnej roli konsultacji z lekarzem psychiatrą.

„Ile jest warte nasze pokolenie?” – o dziele odbudowy supraskiego monasteru z dr inż. Adamem Musiukiem rozmawia Krzysztof Aleksiuk. (strona 10)

Wiaczesław Perek: Z życia diecezji (strona 12)

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (strona 27)