Prawosławny przekład Ewangelii – wydanie II 

W ubiegłym roku nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej została wydana Święta Ewangelia w nowym przekładzie. Ze względu na duże zainteresowanie właśnie ukazało się jej II wydanie.

Do tej pory pojawiło się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie był jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też od lat komisja soborowa pracowała nad oficjalnym, prawosławnym tłumaczeniem. Po akceptacji św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi z drukarni wyszła „Święta Ewangelia” w prawosławnym przekładzie na język polski.

Oprawione w twardą, trwałą oprawę, zaopatrzone w stosowne tasiemki-zakładki wydanie zapewne znajdzie się w każdej cerkwi i w prawosławnym domu. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina i jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań…

Książka dostępna jest m.in. w siedzibie Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej w Białymstoku (ul. Św. Mikołaja 5, tel./fax: 857443646, e-mail: wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku oraz w sklepie internetowym www.sklep.cerkiew.pl.

Jarosław Charkiewicz