Płyta z kolędami Chóru Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk płytę Zaspiawajmo Rożdiennomu – Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu. Jest to pierwszy album w ponad trzydziestoletniej działalności Chóru Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Na płycie znalazły się kolędy i inne utwory tematycznie związane ze świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa. Nieprzypadkowo, bo ten świąteczny repertuar jest szczególnie bliski chórowi, który rokrocznie uczestniczy w Białostockich Wieczorach Kolęd Prawosławnych. Znajdziemy tu kolędy w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjskim i łemkowskim. Płytę otwiera tytułowa, współczesna kolęda autorstwa jednego z członków chóru – dyrygenta chóru młodzieżowego parafii Św. Ducha w Białymstoku, lektora Bogdana Pury.

Nagrania dokonano w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Nad realizacją nagrań i masteringiem czuwał Mariusz Choruży (Apollo Records).

Wydanie płyty zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Orthnet.

Dyrygent – protodiakon Bazyli Dubec i członkowie chóru składają ogromne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania płyty i życzą wielu duchowych doznań jej słuchaczom.

Płyta jest do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w sklepie internetowym – www.sklep.cerkiew.pl oraz w białostockich parafiach.

o. Andrzej Misiejuk